PalvelutPurentaelimistön fysioterapiaPurenta- ja leukanivelperäiset ongelmat ovat yleinen vaiva. Tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelen ja purentalihasten kivut, leukojen väsyneisyys ja jäykkyys, alaleuan rajoittunut liike ja liikehäiriöt.

Yleisiä lisäoireita ovat myös päänsärky, kasvojen kivut, korvakivut, kuulohäiriöt (esim. korvien suhina), kurkun kiristys, palan tunne kurkussa, nielemisvaikeudet, äänentuoton ongelmat, lihassäryt niskassa ja hartioissa sekä kivut kielessä, ikenissä ja hampaissa.

Purenta- ja leukanivelongelmien fysioterapia perustuu fysioterapeuttisen tutkimuksen pohjalta tehtävään yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka sisältää tapauskohtaisesti mm. niskan-, kaulan- ja päänalueen sekä purentalihasten rentouttavia hieronta-, venyttely- ja triggerpistekäsittelyjä sekä leukanivelen liikkuvuutta parantavia tai yliliikkuvuutta vähentäviä hoitoja ja harjoitteita.

Purenta- ja leukanivelongelmien fysioterapiasta on usein hyötyä purentavirheiden korjaushoitojen yhteydessä, purentahäiriöissä (esim. hampaiden narskuttelu eli bruksismi), fibromyalgiassa sekä niskan ja leuan alueen vammojen jälkihoidossa.

Myös äänenkäytön ammattilaiset ja harrastajat (laulajat, opettajat, näyttelijät, jne.) hyötyvät yleensä hoidosta, sillä leuan ja kaulan alueen lihaskireydet ja liikehäiriöt vaikuttavat voimakkaasti äänenmuodostukseen ja kestävyyteen.


*******


Laulajan fysioterapia


Laulajan fysioterapiassa keskitytään äänenkäytön, hengityksen, lauluergonomian sekä hartiarenkaan ongelmien hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn ja hoito rakennetaan aina kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Mikäli ongelmia on enemmän hengityksen puolella, keskitytään hoidossa enemmän rintakehän ja hartiarenkaan käsittelyyn, kartoitetaan tarvittaessa pää- ja apuhengityslihasten toiminnan välistä suhdetta, ryhtiä jne. 

Mikäli ongelmia on taas enemmän leuan- ja kurkun tai suun alueella, käsitellään hoidon aikana enemmän purentalihaksia sekä suun, kurkun ja kaulan alueen lihaksia, tutkitaan leukanivelen liikkuvuus eri suuntiin ja tarvittaessa mobilisoidaan niveltä, tarkistetaan kaularangan ja pää asentoa ja ohjataan niitä parantavia harjoitteita, jne. Vaihtoehtoja on yhtä monta kuin on asiakastakin. Kerro siis rohkeasti tarpeesi ja toiveesi!

Fysioterapiasta saadaan apua mm.
  • äänentuoton ja hengityksen ongelmiin
  • purentalihasjännityksiin ja kipuihin
  • leuan jäykkyyteen ja kipuun
  • laulu- ja soittoergonomiaan
  • käden ja yläraajan rasitusvammoihin ja muihin ongelmiin
Laulajan fysioterapiassa hoidettavia alueita ovat mm.
  • pään, kasvojen ja suun lihakset
  • kaulan, kurkun, niskan ja hartiaseudun lihakset
  • rintakehä ja kylkivälilihakset
  • leukanivel, kurkunpää, selkä- ja kaularanka sekä kylkiluuliitokset
  • käden ja yläraajat lihakset ja nivelet


*******

Klassinen hieronta


Klassisen hieronnan avulla pyritään rentouttamaan kipeytyneitä ja kiristyneitä lihaksia ja auttamaan niitä palautumaan normaaliin olotilaansa rasituksen jälkeen. 
 Manuaalisesti aikaansaatava pumppu-, hankaus- ja venytysvaikutus saa lihaksiin kertyneet kuona-aineet liikkeelle sekä vilkastuttaa verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Tästä johtuen lihakset pehmenevät ja rentoutuvat ja ahdistava ja kiristävä tunne lakkaa.

Lihakset voivat kiristyä useista eri syistä. Nykypäivänä yleisin lihaskireyden aiheuttaja on staattinen, paikallaan pysyvä lihastyö, joka on tyypillistä erityisesti tietokoneella työtään tekeville henkilöille. Myös liian vähäinen liikunta vapaa-aikana lisää lihasten kireyksiä ja tukalaa tunnetta. 
 Toisaalta myös hyvin voimakkaalla liikunnalla lihasten elastisuus heikkenee, erityisesti, mikäli kunnollinen loppuverryttely jää väliin. Rasituksessa lihaksiin kertyvät maitohapot ja muut palamisen tuotteet jäävät lihaksiin, eikä lihas saa enää riittävästi hapekasta verta, jotta se pystyisi toimimaan normaalisti. Näin lihaksen toimintakyky ja voimantuotto heikkenee. Sama tapahtuu myös liiallisen staattisen lihastyön seurauksena.